pb.pl
58,4000 zł
0,05% 0,0300 zł
Paged SA (PGD)

Informacje o spółce - PAGED

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa Paged oferuje szeroki zakres produktów, m.in. sklejki, meble, płyty drewnopochodne, systemy logistyki wewnętrznej i zajmuje się zarówno produkcją, handlem oraz innymi usługami. Jest jednym z czołowych europejskich producentów mebli, szczególnie pod względem unikalności oferty, wśród której są meble gięte – ręcznie wytwarzane tylko w kilku miejscach na świecie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Żurawia 45
Kod: 00-680
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4401344
Fax: +48 22 4401346
Internet: www.paged.pl
Email: paged@paged.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
PAGED 774 298 5,00%
RUBICON 500 000 13,09%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Paged SA
Prezes: Modzelewski Tomasz
Sektor: drewno
EKD: sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych
Liczba akcji: 15 500 001
Zatrudnienie:
  • 10 (2015r.) - spółka
  • 2 903 (2016r.) - grupa
Audytor: Deloitte Audyt sp.z.o.o. sp.k.
NIP: 5261009095
KRS: 0000015401
EKD: 51,53
Ticker GPW: PGD
ISIN: PLPAGED00017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 905 200 058,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 15 500 001 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 358 188
Liczba głosów na WZA: 15 500 001 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 114,20%
Kapitał akcyjny: 31 000 002,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 17 358 188
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 119,45%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: -14,20%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mespila BIS SA 12 011 725 (77,50%) 12 011 725 (81,57%) 2017-10-13 -
Mespila Investments Ltd. 2 713 978 (17,51%) 2 713 978 (18,43%) 2017-09-21 -
Lasy Państwowe PP 1 265 000 (8,32%) 1 265 000 (8,32%) 2012-04-10 -
Paged SA 774 298 (5,00%) 774 298 (5,26%) 2017-01-12 RBC,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2018-01-09
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 310 000
1 860 000,00
2,00 6,00 15 500 001
31 000 002,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-20
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 90 000
540 000,00
2,00 6,00 15 190 001
30 380 002,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-11
połączenie z Woodways sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-06-30
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1994-07-08 202 540
50,00 202 540
10 127 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-22
1994-11-18
2000-10-25
seria B - prawo poboru 5:1 1995-05-31 40 508
2 025 400,00
50,00 50,00 243 048
12 152 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-03-14
1995-01-01
1996-10-10
seria C - subskrypcja publiczna 1995-10-06 2 000 000
24 000 000,00
2,00 12,00 8 076 200
16 152 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-03-14
1996-07-17
1996-10-10
split 1:25 1995-10-06
2,00 6 076 200
12 152 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-12-28
seria D - prawo poboru 4:1 1997-06-26 2 019 050
16 152 400,00
2,00 8,00 10 095 250
20 190 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-22
1998-01-05
1998-02-27
umorzenie akcji serii D 2005-08-01 -531 490
0,00
2,00 0,00 9 563 760
19 127 520,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-12-23
umorzenie akcji serii D 2006-05-31 -205 885
0,00
0,00 0,00 9 357 875
18 715 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-09-21
umorzenie akcji serii D 2007-03-20 -357 875
0,00
2,00 0,00 9 000 000
18 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-12
serie E1-E5 - oferta menedżerska za warranty serii A-E - Waldemar Czarnocki 2008-06-23 250 000
0,00
2,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


umorzenie akcji seria D 2010-03-03 -899 999
0,00
2,00 0,00 8 100 001
16 200 002,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-16
seria F - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii F 2011-10-05 400 000
0,00
2,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2012-04-17 7 000 000
88 200 000,00
2,00 12,60 15 100 001
30 200 002,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-09-11

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2007-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2007-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2006-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2006-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2000-10-25 Asymilacja po konwersji
2000-05-15 Asymilacja po konwersji
1999-09-22 Asymilacja po konwersji
1999-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
1999-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
1999-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
1999-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
1998-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1998-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1998-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1998-07-27 Asymilacja po konwersji
1998-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1998-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
1998-03-30 Asymilacja po konwersji
1998-02-27 Asymilacja akcji seria D
1997-09-22 Prawo poboru 4:1
1997-09-22 Prawo poboru 4:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Modzelewski Tomasz Prezes Zarządu 2016-07-01 PBKM - Członek RN
Bartoś Magdalena Członek Zarządu 2017-01-01 COPSEC - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wójcik Tomasz Wiceprzewodniczący RN 2014-06-30 -
Spaczyński Piotr Członek RN 2008-06-23 -
Bielecka Zofia Członek RN 2012-06-20 -
Schmidt Przemysław Członek RN 2015-11-10 WORKSERV - Przewodniczący RN
GETBACK - Wiceprzewodniczący RN
RAFAKO - Sekretarz RN
Stachowicz Mirosław Członek RN 2016-05-16 -