pb.pl
58,4000 zł
0,05% 0,0300 zł
Paged SA (PGD)

Wyniki finansowe - PAGED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 232 126 228 435 200 335 201 091
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 081 26 140 12 138 16 493
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -7 290 31 614 10 309 11 907
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 105 24 820 5 430 11 947
Amortyzacja (tys. zł) 12 716 9 234 13 334 9 998
EBITDA (tys. zł) 11 635 35 374 25 472 26 491
Aktywa (tys. zł) 1 095 044 1 118 511 1 105 900 1 117 620
Kapitał własny (tys. zł)* 491 711 516 204 522 546 534 597
Liczba akcji (tys. szt.) 15 500,001 15 500,001 15 500,001 15 500,001
Zysk na akcję (zł) -0,200 1,601 0,350 0,771
Wartość księgowa na akcję (zł) 31,723 33,303 33,713 34,490
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej