pb.pl
16,7000 zł
-1,18% -0,2000 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Wyniki finansowe - PANOVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 29 809 53 961 69 551 67 944
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 245 13 578 14 432 11 092
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 044 10 633 11 121 12 032
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -535 8 593 8 784 7 687
Amortyzacja (tys. zł) 903 1 655 1 592 1 597
EBITDA (tys. zł) 2 148 15 233 16 024 12 689
Aktywa (tys. zł) 913 648 932 041 908 504 909 465
Kapitał własny (tys. zł)* 355 971 364 477 377 153 376 148
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,054 0,859 0,878 0,769
Wartość księgowa na akcję (zł) 35,597 36,448 37,715 37,615
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej