pb.pl
11,4000 zł
-0,87% -0,1000 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Wyniki finansowe - PANOVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 67 880 20 169 53 961 69 551
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 881 1 454 13 578 14 432
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 014 -2 955 10 633 11 121
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 889 -3 906 8 593 8 784
Amortyzacja (tys. zł) 616 903 1 655 1 592
EBITDA (tys. zł) 13 497 2 357 15 233 16 024
Aktywa (tys. zł) 890 035 913 648 932 041 908 504
Kapitał własny (tys. zł)* 363 118 355 971 364 477 377 153
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,889 -0,391 0,859 0,878
Wartość księgowa na akcję (zł) 36,312 35,597 36,448 37,715
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej