pb.pl
13,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
P.A. Nova SA (NVA)

Wyniki finansowe - PANOVA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 54 419 57 392 20 169 53 961
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 460 9 013 1 454 13 578
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 478 6 068 -2 955 10 633
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 442 4 272 -3 906 8 593
Amortyzacja (tys. zł) 556 616 903 1 655
EBITDA (tys. zł) 11 016 9 629 2 357 15 233
Aktywa (tys. zł) 887 979 890 035 913 648 932 041
Kapitał własny (tys. zł)* 354 295 363 118 355 971 364 477
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,644 0,427 -0,391 0,859
Wartość księgowa na akcję (zł) 35,430 36,312 35,597 36,448
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej