pb.pl
0,0700 zł
-30,00% -0,0300 zł
PBO Anioła SA (PBO)

Wyniki finansowe - PBOANIOLA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 24 228 27 636 22 566 4 015
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 416 -26 -12 986 -1 142
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 653 -1 268 -13 499 -1 355
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 526 -2 263 -10 575 -1 097
Amortyzacja (tys. zł) 227 282 289 76
EBITDA (tys. zł) 2 643 256 -12 697 -1 066
Aktywa (tys. zł) 121 411 124 141 99 943 94 847
Kapitał własny (tys. zł)* 35 488 32 810 22 233 27 035
Liczba akcji (tys. szt.) 7 609,566 7 609,566 7 609,566 7 609,566
Zysk na akcję (zł) 0,463 -0,297 -1,390 -0,144
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,664 4,312 2,922 3,553
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej