pb.pl
95,2800 zł
-1,33% -1,2800 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Wyniki finansowe - PEKAO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 583 797 1 597 982 1 668 660 1 703 631
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 746 940 684 885 725 062 743 649
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 2 019 328 1 932 480 2 050 261 2 073 114
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 976 766 436 386 776 493 857 223
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 749 227 242 341 582 106 656 214
Amortyzacja (tys. zł) 101 076 128 647 126 576 123 578
Aktywa (tys. zł) 191 089 805 196 640 016 196 910 858 198 804 400
Kapitał własny (tys. zł)* 22 796 726 23 084 048 22 069 128 22 811 520
Liczba akcji (tys. szt.) 262 470,034 262 470,034 262 470,034 262 470,034
Wartość księgowa na akcję (zł) 86,855 87,949 84,082 86,911
Zysk na akcję (zł) 2,855 0,923 2,218 2,500
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej