pb.pl

Wyniki finansowe - PEPEES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 60 530 56 130 60 627 57 539
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 774 7 386 3 494 5 298
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 090 6 405 3 479 4 706
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 13 444 49 7 438 3 602
Amortyzacja (tys. zł) 2 519 3 009 2 555 3 274
EBITDA (tys. zł) 7 293 10 395 6 049 8 572
Aktywa (tys. zł) 303 887 279 915 259 685 268 851
Kapitał własny (tys. zł)* 141 282 146 830 148 809 152 596
Liczba akcji (tys. szt.) 95 000,000 95 000,000 95 000,000 95 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,142 0,001 0,078 0,038
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,487 1,546 1,566 1,606
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej