pb.pl

Wyniki finansowe - PEPEES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 II Q 1998 IV Q 1998 II Q 1999
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 46 551 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 234 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 898 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -50 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 1 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 2 235 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 159 867 100 081 113 073 97 408
Kapitał własny (tys. zł)* 67 040 63 787 65 578 66 290
Liczba akcji (tys. szt.) 1 170,000 117 000,000 117 000,000 117 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,043 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 57,299 0,545 0,560 0,567
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej