pb.pl

Wyniki finansowe - PEPEES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 55 753 56 926 59 085 47 732
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 044 8 241 4 435 4 403
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 315 7 033 3 644 3 884
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 17 522 5 363 2 829 -240
Amortyzacja (tys. zł) 1 589 2 001 2 364 2 335
EBITDA (tys. zł) 11 633 10 242 6 799 6 738
Aktywa (tys. zł) 272 166 251 531 227 200 257 241
Kapitał własny (tys. zł)* 128 199 133 562 136 105 139 306
Liczba akcji (tys. szt.) 95 000,000 95 000,000 95 000,000 95 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,184 0,056 0,030 -0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,349 1,406 1,433 1,466
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej