pb.pl

Wyniki finansowe - PEPEES

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 35 300 37 313 49 182 43 427
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 267 3 850 3 362 6 328
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 182 3 430 3 201 5 729
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 606 2 662 2 517 19
Amortyzacja (tys. zł) 1 669 2 226 1 583 1 649
EBITDA (tys. zł) 4 936 6 076 4 945 7 977
Aktywa (tys. zł) 220 888 189 889 174 233 194 307
Kapitał własny (tys. zł)* 109 136 111 809 114 223 118 636
Liczba akcji (tys. szt.) 95 000,000 95 000,000 95 000,000 95 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,027 0,028 0,026 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,149 1,177 1,202 1,249
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej