pb.pl
7,4920 zł
1,77% 0,1300 zł
Polska Grupa Energetyczna SA (PGE)

Wyniki finansowe - PGE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 734 000 6 091 000 6 984 000 9 561 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 516 000 532 000 108 000 950 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 441 000 493 000 33 000 753 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 346 000 416 000 -199 000 585 000
Amortyzacja (tys. zł) 945 000 934 000 1 115 000 939 000
EBITDA (tys. zł) 1 461 000 1 466 000 1 223 000 1 889 000
Aktywa (tys. zł) 71 042 000 73 503 000 75 905 000 78 794 000
Kapitał własny (tys. zł)* 46 842 000 47 196 000 46 727 000 47 273 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 869 760,829 1 869 760,829 1 869 760,829 1 869 760,829
Zysk na akcję (zł) 0,185 0,222 -0,106 0,313
Wartość księgowa na akcję (zł) 25,052 25,242 24,991 25,283
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej