pb.pl
12,04 zł
1,43% 0,17 zł
Polska Grupa Energetyczna SA (PGE)

Wyniki finansowe - PGE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 407 000 7 137 000 5 734 000 6 091 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -195 000 1 315 000 516 000 532 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -334 000 1 225 000 441 000 493 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -300 000 935 000 346 000 416 000
Amortyzacja (tys. zł) 1 739 000 899 000 945 000 934 000
EBITDA (tys. zł) 1 544 000 2 214 000 1 461 000 1 466 000
Aktywa (tys. zł) 72 106 000 72 187 000 71 042 000 73 503 000
Kapitał własny (tys. zł)* 45 188 000 46 469 000 46 842 000 47 196 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 869 760,829 1 869 760,829 1 869 760,829 1 869 760,829
Zysk na akcję (zł) -0,160 0,500 0,185 0,222
Wartość księgowa na akcję (zł) 24,168 24,853 25,052 25,242
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej