pb.pl
9,50 zł
1,39% 0,13 zł
Polska Grupa Energetyczna SA (PGE)

Wyniki finansowe - PGE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 073 000 6 407 000 7 137 000 5 734 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 883 000 -195 000 1 315 000 516 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 813 000 -334 000 1 225 000 441 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 463 000 -300 000 935 000 346 000
Amortyzacja (tys. zł) 778 000 1 739 000 899 000 945 000
EBITDA (tys. zł) 2 661 000 1 544 000 2 214 000 1 461 000
Aktywa (tys. zł) 67 844 000 72 106 000 72 187 000 71 042 000
Kapitał własny (tys. zł)* 45 590 000 45 188 000 46 469 000 46 842 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 869 760,829 1 869 760,829 1 869 760,829 1 869 760,829
Zysk na akcję (zł) 0,782 -0,160 0,500 0,185
Wartość księgowa na akcję (zł) 24,383 24,168 24,853 25,052
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej