pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PGNIG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 10 965 000 13 247 000 7 639 000 7 595 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 650 000 2 005 000 969 000 826 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 610 000 2 080 000 1 007 000 800 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 458 000 1 566 000 704 000 554 000
Amortyzacja (tys. zł) 673 000 669 000 657 000 643 000
EBITDA (tys. zł) 1 323 000 2 674 000 1 626 000 1 469 000
Aktywa (tys. zł) 48 203 000 48 640 000 48 622 000 50 935 000
Kapitał własny (tys. zł)* 33 626 000 35 047 000 35 768 000 35 986 000
Liczba akcji (tys. szt.) 5 778 314,857 5 778 314,857 5 778 314,857 5 778 314,857
Zysk na akcję (zł) 0,079 0,271 0,122 0,096
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,819 6,065 6,190 6,228
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej