pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PGNIG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 753 000 14 340 000 8 284 000 7 029 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 595 000 1 383 000 292 000 141 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 615 000 1 410 000 322 000 82 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 388 000 1 064 000 248 000 30 000
Amortyzacja (tys. zł) 751 000 782 000 669 000 662 000
EBITDA (tys. zł) 1 346 000 2 165 000 961 000 803 000
Aktywa (tys. zł) 53 271 000 53 892 000 53 312 000 54 012 000
Kapitał własny (tys. zł)* 36 634 000 38 028 000 37 610 000 37 757 000
Liczba akcji (tys. szt.) 5 778 314,857 5 778 314,857 5 778 314,857 5 778 314,857
Zysk na akcję (zł) 0,067 0,184 0,043 0,005
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,340 6,581 6,509 6,534
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej