pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PGNIG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 639 000 7 595 000 12 753 000 14 340 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 969 000 826 000 595 000 1 383 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 007 000 800 000 615 000 1 410 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 704 000 554 000 388 000 1 064 000
Amortyzacja (tys. zł) 657 000 643 000 751 000 782 000
EBITDA (tys. zł) 1 626 000 1 469 000 1 346 000 2 165 000
Aktywa (tys. zł) 48 622 000 50 935 000 53 271 000 53 892 000
Kapitał własny (tys. zł)* 35 768 000 35 986 000 36 634 000 38 028 000
Liczba akcji (tys. szt.) 5 778 314,857 5 778 314,857 5 778 314,857 5 778 314,857
Zysk na akcję (zł) 0,122 0,096 0,067 0,184
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,190 6,228 6,340 6,581
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej