pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PGNIG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 029 000 12 370 000 13 756 000 7 282 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 141 000 632 000 1 207 000 6 449 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 82 000 345 000 946 000 6 381 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 30 000 29 000 779 000 5 141 000
Amortyzacja (tys. zł) 647 000 943 000 871 000 825 000
EBITDA (tys. zł) 788 000 1 575 000 2 078 000 7 274 000
Aktywa (tys. zł) 54 012 000 59 185 000 57 333 000 62 174 000
Kapitał własny (tys. zł)* 37 757 000 38 108 000 39 011 000 43 436 000
Liczba akcji (tys. szt.) 5 778 314,857 5 778 314,857 5 778 314,857 5 778 314,857
Zysk na akcję (zł) 0,005 0,005 0,135 0,890
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,534 6,595 6,751 7,517
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej