pb.pl
1,4700 zł
0,00% 0,0000 zł
PGO S.A. (PGO)

Wyniki finansowe - PGO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 109 760 97 263 91 155 107 256
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 715 8 462 -10 589 10 406
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 883 9 176 -10 974 10 614
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 125 7 818 -11 929 8 853
Amortyzacja (tys. zł) 4 526 4 639 4 540 4 229
EBITDA (tys. zł) 15 241 13 101 -6 049 14 635
Aktywa (tys. zł) 411 378 419 069 408 112 450 900
Kapitał własny (tys. zł)* 260 595 270 018 257 571 267 554
Liczba akcji (tys. szt.) 96 300,000 96 300,000 96 300,000 96 300,000
Zysk na akcję (zł) 0,074 0,081 -0,124 0,092
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,706 2,804 2,675 2,778
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej