pb.pl
1,2400 zł
0,00% 0,0000 zł
PGO S.A. (PGO)

Wyniki finansowe - PGO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2008 IV Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0
Aktywa (tys. zł) 267 827 222 850
Kapitał własny (tys. zł)* 89 268 103 227
Liczba akcji (tys. szt.) 96 300,000 96 300,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,927 1,072
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej