pb.pl
1,2900 zł
0,00% 0,0000 zł
PGO S.A. (PGO)

Wyniki finansowe - PGO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 95 245 109 070 109 760 97 263
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 360 14 941 10 715 8 462
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -979 14 295 8 883 9 176
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 301 10 930 7 125 7 818
Amortyzacja (tys. zł) 4 739 4 565 4 526 4 639
EBITDA (tys. zł) 3 379 19 506 15 241 13 101
Aktywa (tys. zł) 418 729 427 159 411 378 419 069
Kapitał własny (tys. zł)* 244 060 253 903 260 595 270 018
Liczba akcji (tys. szt.) 96 300,000 96 300,000 96 300,000 96 300,000
Zysk na akcję (zł) 0,014 0,113 0,074 0,081
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,534 2,637 2,706 2,804
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej