pb.pl
1,2400 zł
0,00% 0,0000 zł
PGO S.A. (PGO)

Wyniki finansowe - PGO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 67 588 87 800 86 405 91 242
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 708 1 437 2 114 7 740
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 935 1 797 3 270 4 163
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 889 1 572 2 771 1 226
Amortyzacja (tys. zł) 4 470 5 305 5 253 5 134
EBITDA (tys. zł) 9 178 6 742 7 367 12 874
Aktywa (tys. zł) 378 241 418 140 420 217 415 082
Kapitał własny (tys. zł)* 269 532 277 275 243 210 242 605
Liczba akcji (tys. szt.) 96 300,000 96 300,000 96 300,000 96 300,000
Zysk na akcję (zł) 0,051 0,016 0,029 0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,799 2,879 2,526 2,519
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej