pb.pl
1,2850 zł
-0,39% -0,0050 zł
PGO S.A. (PGO)

Wyniki finansowe - PGO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 75 097 82 673 77 946 70 638
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 062 8 705 6 506 5 440
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 12 442 7 679 5 604 5 465
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 10 662 6 395 4 571 4 745
Amortyzacja (tys. zł) 3 734 4 022 4 011 4 421
EBITDA (tys. zł) 16 796 12 727 10 517 9 861
Aktywa (tys. zł) 378 549 391 087 383 830 377 906
Kapitał własny (tys. zł)* 249 317 256 972 259 290 266 263
Liczba akcji (tys. szt.) 96 300,000 96 300,000 96 300,000 96 300,000
Zysk na akcję (zł) 0,111 0,066 0,047 0,049
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,589 2,668 2,693 2,765
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej