pb.pl
12,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Polski Holding Nieruchomości SA (PHN)

Wyniki finansowe - PHN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 43 800 43 000 43 100 43 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 600 15 000 19 900 20 800
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 600 12 900 15 500 17 900
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 200 10 000 12 600 14 700
Amortyzacja (tys. zł) 300 400 400 400
EBITDA (tys. zł) 7 900 15 400 20 300 21 200
Aktywa (tys. zł) 2 748 900 2 783 500 3 090 900 3 283 500
Kapitał własny (tys. zł)* 2 010 600 2 021 000 2 033 600 2 029 200
Liczba akcji (tys. szt.) 46 814,672 46 814,672 46 814,672 46 828,876
Zysk na akcję (zł) 0,111 0,214 0,269 0,314
Wartość księgowa na akcję (zł) 42,948 43,170 43,439 43,332
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej