pb.pl
85,5200 zł
0,05% 0,0400 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Wyniki finansowe - PKNORLEN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 24 734 000 23 241 000 26 701 000 30 344 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 987 000 1 414 000 2 374 000 2 291 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 995 000 1 245 000 2 232 000 2 548 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 591 000 1 042 000 1 744 000 2 063 000
Amortyzacja (tys. zł) 662 000 626 000 673 000 677 000
EBITDA (tys. zł) 2 649 000 2 040 000 3 047 000 2 968 000
Aktywa (tys. zł) 60 664 000 60 092 000 64 571 000 67 456 000
Kapitał własny (tys. zł)* 32 197 000 32 227 000 32 912 000 34 836 000
Liczba akcji (tys. szt.) 427 709,061 427 709,061 427 709,061 427 709,061
Zysk na akcję (zł) 3,720 2,436 4,078 4,823
Wartość księgowa na akcję (zł) 75,278 75,348 76,950 81,448
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej