pb.pl
84,9400 zł
-0,93% -0,8000 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Wyniki finansowe - PKNORLEN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 Q 0000 IV Q 1998 II Q 1999
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 24 734 000 11 034 277 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 987 000 609 167 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 995 000 762 055 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 591 000 659 611 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 662 000 1 0 0
EBITDA (tys. zł) 2 649 000 609 168 0 0
Aktywa (tys. zł) 60 664 000 19 019 413 9 129 033 8 497 025
Kapitał własny (tys. zł)* 32 197 000 11 427 296 5 590 647 4 921 108
Liczba akcji (tys. szt.) 427 709,061 336 141,710 336 141,710
Zysk na akcję (zł) 1,542 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 26,717 16,632 14,640
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej