pb.pl
85,7400 zł
-0,58% -0,5000 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Wyniki finansowe - PKNORLEN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 902 000 22 875 000 23 025 000 24 730 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 789 000 2 276 000 2 120 000 2 274 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 490 000 2 539 000 2 123 000 2 060 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 789 000 1 920 000 1 541 000 1 603 000
Amortyzacja (tys. zł) 550 000 562 000 581 000 616 000
EBITDA (tys. zł) 3 339 000 2 838 000 2 701 000 2 890 000
Aktywa (tys. zł) 55 559 000 54 595 000 56 489 000 59 076 000
Kapitał własny (tys. zł)* 26 763 000 28 864 000 29 110 000 30 827 000
Liczba akcji (tys. szt.) 427 709,061 427 709,061 427 709,061 427 709,061
Zysk na akcję (zł) 4,183 4,489 3,603 3,748
Wartość księgowa na akcję (zł) 62,573 67,485 68,060 72,075
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej