pb.pl
84,9400 zł
-0,93% -0,8000 zł
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (PKN)

Wyniki finansowe - PKNORLEN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 20 087 000 16 213 000 19 355 000 21 083 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -189 000 478 000 2 491 000 1 774 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -342 000 434 000 2 036 000 1 927 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -81 000 337 000 1 608 000 1 527 000
Amortyzacja (tys. zł) 510 000 515 000 508 000 537 000
EBITDA (tys. zł) 321 000 993 000 2 999 000 2 311 000
Aktywa (tys. zł) 48 137 000 48 217 000 51 809 000 51 604 000
Kapitał własny (tys. zł)* 22 173 000 22 427 000 23 352 000 24 860 000
Liczba akcji (tys. szt.) 427 709,061 427 709,061 427 709,061 427 709,061
Zysk na akcję (zł) -0,189 0,788 3,760 3,570
Wartość księgowa na akcję (zł) 51,841 52,435 54,598 58,124
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej