pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - PKOBP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa należy do największych instytucji finansowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Jest liderem w kraju pod względem skali działania, kapitałów własnych, aktywów, liczby klientów, jak i rozległości sieci dystrybucji. Swoje usługi oferuje głównie klientom detalicznym, ale również jest ważnym partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji. Ma też znaczący udział w rynku usług oferowanych gminom, powiatom i województwom. Grupa PKO Banku Polskiego, poza działalnością ściśle bankową, świadczy usługi specjalistyczne oraz zajmuje się sprzedażą produktów finansowych (fundusze emerytalne), leasingowych, jednostek funduszy inwestycyjnych, elektronicznych usług płatniczych. Grupa po przejęciu spółek z grupy Nordea, wzmacnia także pozycje w branży ubezpieczeniowej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Puławska 15
Kod: 02-515
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5217192
Fax: +48 22 5217144
Internet: www.pkobp.pl
Email: lidia.wilk@pkobp.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
NORDEABP 63 833 800 100,00%
300 000 000 25,00%
2 432 270 18,96%
POLNORD 2 345 893 7,18%
PBG 49 885 899 6,20%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Prezes: Jagiełło Zbigniew
Sektor: banki komercyjne
EKD: działalność bankowa
Liczba akcji: 1 250 000 000
Zatrudnienie:
  • 24 652 (2017r.) - spółka
  • 28 673 (2017r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 525-000-77-38
KRS: 0000026438
EKD: 65,12
Ticker GPW: PKO
ISIN: PLPKO0000016

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 47 512 500 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 250 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 577 673 980
Liczba głosów na WZA: 1 250 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,21%
Kapitał akcyjny: 1 250 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 577 673 980
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,21%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 53,79%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 367 918 980 (29,43%) 367 918 980 (29,43%) 2015-09-30 OBR, , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, BDZ, PKN, KGH, ATT, ENG, PGE, TPE, ENA, GPW, JSW, ARP_C, LTS, PCE, PZU, PGN, PHN, RCW,
Nationale-Nederlanden OFE portfel 120 755 000 (9,66%) 120 755 000 (9,66%) 2016-12-31 NFT, CDC, 08N, ELB, PGO, KGL, ENT, MPH, CNG, FRO, ABE, ATG, ATR, CLE, INP, KGH, UNI, TOR, MGT, ACG, BDX, MNI, LTX, MDG, TRN, MSP, CAR, CCC, RDL, AML, ECH, PRT, EMT, KTY, GPR, MVP, LVC, ATT, APR, KRU, RFK, STL, ORB, SWG, FMF, BAH, TEN, MNC, SLV, POZ, BFT, GKI, PKP, AMC, MIL, PND, PEO, CIE, FTE, PZU, SNK, MAB, NWG, PEP, TIM, TPE, WWL, ZEP, ZMT, CMP, ACP, ATD, ERB, IND, LEN, LBT, MCR, PWX, QRS, RON, SKH, TAR, MON, CDR, IZB, LTS, BBD, PKN, ALR, HRS, PFL, AGO, LCC, RWL, MBK, ART, EAT, LRQ, SGN, PSW, BTM, RBW, BKM, DCR, QMK, VST, BRS, PLY,
OFE Aviva BZ WBK ZWZ 89 000 000 (7,12%) 89 000 000 (7,12%) 2018-06-18 ABG, NFT, ELT, FRO, PGO, KST, UNI, KGN, ABE, AMB, CNG, TRK, ELB, BDX, SNK, BRA, CCC, ECH, PHN, ING, ORB, KRU, AMC, KTY, ASE, ACP, ABS, ULM, SKA, DOM, CAR, NVA, MIL, ESS, FTE, INL, NWG, OVO, PCM, PKP, STF, ERB, MSW, OPF, PWX, HDR, RMK, SWG, SON, TAR, FMF, GTC, PEP, KGH, PKN, MWT, ARH, ALR, HRS, PFL, LVC, WPL, AML, LCC, DCR, GTN, HRP,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie BP w SA 2000-03-28 0
0,00
10,00 10,00 70 000 000
700 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-31
2000-04-12
2004-11-10
seria B - aport: akcje spółek giełdowych 2000-12-05 30 000 000
386 100 000,00
10,00 12,87 100 000 000
1 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-08-31
2001-02-19
2004-11-10
split 1:10, zmiana oznaczeń akcji - serie A-C 2004-08-12 0
0,00
1,00 0,00 1 000 000 000
1 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-08-25
seria D - prawo poboru 4:1 2009-06-30 250 000 000
5 125 000 000,00
1,00 20,50 1 250 000 000
1 250 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-30
2009-12-11
2009-12-18
połączenie z Nordea Bank Polska SA bez podwyższania kapitału 2014-06-26 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2018-08-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2014-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2014-09-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2013-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2013-09-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,80 zł
2012-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2012-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,27 zł
2011-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,98 zł
2011-08-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,98 zł
2010-12-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,90 zł
2010-10-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,90 zł
2009-10-06 Prawo poboru 4:1
2009-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2009-09-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2008-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,09 zł
2008-08-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,09 zł
2007-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,98 zł
2007-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,98 zł
2006-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2006-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2005-09-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2005-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jagiełło Zbigniew Prezes Zarządu 2009-10-01 NORDEA - Członek RN
Papierski Jakub Wiceprezes Zarządu 2010-03-22 - Przewodniczący RN
NORDEA - Członek RN
Mazur Piotr Wiceprezes Zarządu 2013-01-08 -
Król Mieczysław Wiceprezes Zarządu 2016-06-06 -
Kraczkowski Maks Wiceprezes Zarządu 2016-06-30 -
Antczak Rafał Wiceprezes Zarządu 2017-06-14 -
Marciniak Adam Wiceprezes Zarządu 2017-09-21 -
Kozłowski Rafał Wiceprezes Zarządu 2018-01-01 - Członek RN
Rościszewski, Jan Emeryk Członek Zarządu 2016-07-18 - Wiceprzewodniczący RN
- Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Sadownik Piotr Przewodniczący RN 2016-02-25 BOS - Członek RN
Ciurzyńska Grażyna Wiceprzewodniczący RN 2016-06-30 -
Mączyńska-Ziemacka, Elżbieta Członek RN 2013-06-20 -
Barszcz Mirosław Członek RN 2016-02-25 -
Budnikowski, Adam Bartłomiej Członek RN 2016-02-25 DSS - Członek RN
Jasiński Wojciech Członek RN 2016-02-25 -
Kisielewicz Andrzej Członek RN 2016-02-25 KGHM - Członek RN
Ostaszewski Janusz Członek RN 2016-02-25 -
Hajłasz Zbigniew Członek RN 2016-06-30 INTERFER - Przewodniczący RN
Paluchniak Jerzy Członek RN 2017-06-22 -
Andrzejewski Mariusz Członek RN 2017-06-22 -