pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PKOBP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 2 750 000 2 837 000 2 933 000 3 076 000
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 972 000 1 010 000 1 021 000 1 039 000
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 3 113 000 3 245 000 3 294 000 3 380 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 076 000 1 239 000 1 393 000 1 370 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 757 000 933 000 1 042 000 1 009 000
Amortyzacja (tys. zł) 206 000 201 000 204 000 210 000
Aktywa (tys. zł) 295 095 000 298 667 000 306 082 000 324 255 000
Kapitał własny (tys. zł)* 36 569 000 36 788 000 37 722 000 39 111 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 29,255 29,430 30,178 31,289
Zysk na akcję (zł) 0,606 0,746 0,834 0,807
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej