pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PKOBP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 2 933 000 3 076 000 3 058 000 3 141 000
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 1 021 000 1 039 000 989 000 1 032 000
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 3 294 000 3 380 000 3 418 000 3 481 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 393 000 1 370 000 1 234 000 1 729 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 042 000 1 009 000 862 000 1 217 000
Amortyzacja (tys. zł) 204 000 210 000 240 000 256 000
Aktywa (tys. zł) 306 082 000 324 255 000 325 833 000 328 992 000
Kapitał własny (tys. zł)* 37 722 000 39 111 000 39 739 000 39 634 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 30,178 31,289 31,791 31,707
Zysk na akcję (zł) 0,834 0,807 0,690 0,974
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej