pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PKOBP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 3 076 000 3 058 000 3 141 000 3 285 000
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 1 039 000 989 000 1 032 000 1 049 000
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 3 388 000 3 418 000 3 481 000 3 597 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 370 000 1 234 000 1 729 000 1 669 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 009 000 862 000 1 217 000 1 229 000
Amortyzacja (tys. zł) 210 000 240 000 256 000 286 000
Aktywa (tys. zł) 324 255 000 325 833 000 328 992 000 341 551 000
Kapitał własny (tys. zł)* 39 111 000 39 739 000 39 634 000 41 045 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 31,289 31,791 31,707 32,836
Zysk na akcję (zł) 0,807 0,690 0,974 0,983
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej