pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PKOBP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 2 837 000 2 933 000 3 076 000 3 058 000
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 1 010 000 1 021 000 1 039 000 989 000
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 3 245 000 3 294 000 3 380 000 3 418 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 239 000 1 393 000 1 370 000 1 234 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 933 000 1 042 000 1 009 000 862 000
Amortyzacja (tys. zł) 201 000 204 000 210 000 240 000
Aktywa (tys. zł) 298 667 000 306 082 000 324 255 000 325 833 000
Kapitał własny (tys. zł)* 36 788 000 37 722 000 39 111 000 39 739 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 29,430 30,178 31,289 31,791
Zysk na akcję (zł) 0,746 0,834 0,807 0,690
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej