pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PKOBP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 IV Q 2001 IV Q 2002 II Q 2003
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 0 0 0 0
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 0 0 0 0
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 0 79 329 592 82 240 146 84 807 868
Kapitał własny (tys. zł)* 0 3 959 394 5 480 419 6 094 601
Liczba akcji (tys. szt.) 1 000 000,000 1 000 000,000 1 000 000,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,959 5,480 6,095
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej