pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PKOBP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 2 825 000 2 748 000 2 837 000 2 933 000
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 1 010 000 972 000 1 010 000 1 021 000
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 3 163 000 3 107 000 3 241 000 3 294 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 120 000 1 076 000 1 239 000 1 393 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 820 000 757 000 933 000 1 042 000
Amortyzacja (tys. zł) 213 000 206 000 201 000 204 000
Aktywa (tys. zł) 296 912 000 295 095 000 298 667 000 306 082 000
Kapitał własny (tys. zł)* 36 267 000 36 569 000 36 788 000 37 722 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 29,014 29,255 29,430 30,178
Zysk na akcję (zł) 0,656 0,606 0,746 0,834
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej