pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PKOBP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 2 595 000 2 620 000 2 693 000 2 781 000
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 927 000 929 000 961 000 1 018 000
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 2 870 000 2 896 000 2 955 000 3 079 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 815 000 790 000 1 137 000 1 202 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 593 000 525 000 857 000 902 000
Amortyzacja (tys. zł) 209 000 209 000 211 000 211 000
Aktywa (tys. zł) 285 573 000 288 516 000 286 389 000 289 961 000
Kapitał własny (tys. zł)* 32 585 000 33 349 000 34 352 000 35 352 000
Liczba akcji (tys. szt.) 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 26,068 26,679 27,482 28,282
Zysk na akcję (zł) 0,474 0,420 0,686 0,722
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej