pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PKOBP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 2 433 497 2 436 171 2 391 000 2 461 000
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 904 340 888 606 843 000 912 000
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 2 640 265 2 701 715 2 625 000 3 113 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 008 733 516 757 798 000 1 136 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 815 248 444 193 639 000 873 000
Amortyzacja (tys. zł) 204 473 208 500 191 000 203 000
Aktywa (tys. zł) 254 920 430 266 939 900 267 090 768 272 442 089
Kapitał własny (tys. zł)* 29 599 770 30 283 200 31 053 874 31 610 093
Liczba akcji (tys. szt.) 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 23,680 24,227 24,843 25,288
Zysk na akcję (zł) 0,652 0,355 0,511 0,698
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej