pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PKOBP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 2 355 545 2 433 497 2 436 171 2 391 000
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 938 780 904 340 888 606 843 000
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 2 547 434 2 640 265 2 701 715 2 625 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 854 297 1 008 733 516 757 798 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 702 878 815 248 444 193 639 000
Amortyzacja (tys. zł) 199 383 204 473 208 500 191 000
Aktywa (tys. zł) 255 523 627 254 920 430 266 939 900 267 090 768
Kapitał własny (tys. zł)* 28 753 572 29 599 770 30 283 200 31 053 874
Liczba akcji (tys. szt.) 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000 1 250 000,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 23,003 23,680 24,227 24,843
Zysk na akcję (zł) 0,562 0,652 0,355 0,511
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej