pb.pl
0,9500 zł
3,26% 0,0300 zł
Pamapol SA (PMP)

Informacje o spółce - PAMAPOL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Pamapol SA prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa mięsno-warzywnego. Od momentu powstania spółka prowadziła działalnoąć w zakresie produkcji dań gotowych do których należą pulpety, gołąbki, fasolka po bretońsku, flaki oraz gulasz. Wraz z rozwojem poszerzał ofertę produktową o dalsze przetwory mięsno-warzywne; konserwy mięsne, pasztety, zupy gotowe oraz kiełbaski drobiowe.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Wieluńska 2
Kod: 97-438
Miejscowość: Rusiec
Kraj: Polska
Telefon: +48 43 6766020
Fax: +48 43 6766887
Internet: www.grupapamapol.pl
Email: sekretariat@pamapol.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Pamapol SA
Prezes:
Sektor: żywność
EKD: produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
Liczba akcji: 34 750 050
Zatrudnienie:
  • 508 (2018r.) - spółka
  • 910 (2018r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8321761681
KRS: 0000211414
EKD: 10,13
Ticker GPW: PMP
ISIN: PLPMPOL00031

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 33 012 547,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 34 750 050 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 247 407
Liczba głosów na WZA: 34 750 050 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,29%
Kapitał akcyjny: 34 750 050,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 28 247 407
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,29%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,71%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Amerykanka Struktura sp. z o.o. SKA ZWZ 28 247 407 (81,29%) 28 247 407 (81,29%) 2019-06-27 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2004-04-01 171 667
17 166 700,00
100,00 100,00 171 667
17 166 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-19
2004-06-30
2006-08-24
split 1:100 2006-01-31
1,00 17 166 700
17 166 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-03-14
seria B - subskrypcja publiczna 2006-02-11 6 000 000
0,00
1,00 0,00 23 166 700
23 166 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-05-19
2006-07-14
2006-08-08
seria C - subskrypcja prywatna 2007-06-28 2 316 669
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Naturis sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-06-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - Amerykanka Struktura sp. z o.o. SKA 2014-11-05 8 262 250
8 262 250,00
1,00 1,00 31 428 950
31 428 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-05
2015-05-29
seria D - prawo poboru 2:1 2014-11-05 3 321 100
3 321 100,00
1,00 1,00 34 750 050
34 750 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-09
2015-10-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-02-03 Prawo poboru 2:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Półgrabia Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2013-03-11 WIELTON - Sekretarz RN
Półgrabia Bartosz Wiceprezes Zarządu 2019-10-17 -
Brandt Tomasz Członek Zarządu 2018-09-12 -
Bednarek Małgorzata Członek Zarządu 2018-09-12 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Szataniak Paweł Przewodniczący RN 2009-06-26 WIELTON - Przewodniczący RN
Szataniak Mariusz Wiceprzewodniczący RN 2014-07-21 WIELTON - Wiceprzewodniczący RN
Kamiński Piotr Sekretarz RN 2014-06-26 ALTUSTFI - Przewodniczący RN
IDEABANK - Członek RN
Frąckowiak Waldemar Członek RN 2017-06-26 WIELTON - Członek RN
Urbanowicz Krzysztof Członek RN 2017-06-26 ELZAB - Prezes Zarządu
NOVITUS - Członek Zarządu
UBOAT - Członek RN
MEDICALG - Członek RN