pb.pl
1,0600 zł
0,00% 0,0000 zł
Pamapol SA (PMP)

Wyniki finansowe - PAMAPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 115 704 126 933 142 511 134 587
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 339 2 356 4 968 847
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 923 919 4 155 -584
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -503 619 3 414 -907
Amortyzacja (tys. zł) 3 257 3 425 3 482 3 634
EBITDA (tys. zł) -82 5 781 8 450 4 481
Aktywa (tys. zł) 293 839 320 780 337 564 314 082
Kapitał własny (tys. zł)* 103 975 104 594 103 938 102 922
Liczba akcji (tys. szt.) 34 750,050 34 750,050 34 750,050 34 750,050
Zysk na akcję (zł) -0,014 0,018 0,098 -0,026
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,992 3,010 2,991 2,962
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej