pb.pl
1,1600 zł
-3,33% -0,0400 zł
Pamapol SA (PMP)

Wyniki finansowe - PAMAPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 126 933 142 511 134 587 123 945
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 356 4 968 847 -3 148
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 919 4 155 -584 -4 679
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 619 3 414 -907 -4 628
Amortyzacja (tys. zł) 3 425 3 482 3 634 3 664
EBITDA (tys. zł) 5 781 8 450 4 481 516
Aktywa (tys. zł) 320 780 337 564 314 082 324 497
Kapitał własny (tys. zł)* 104 594 103 938 102 922 98 294
Liczba akcji (tys. szt.) 34 750,050 34 750,050 34 750,050 34 750,050
Zysk na akcję (zł) 0,018 0,098 -0,026 -0,133
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,010 2,991 2,962 2,829
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej