pb.pl
3,0550 zł
-0,16% -0,0050 zł
Polwax S.A. (PWX)

Wyniki finansowe - POLWAX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 101 099 53 986 62 919 90 819
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 273 4 452 5 211 10 791
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 559 4 268 5 310 10 397
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 742 3 426 4 256 8 404
Amortyzacja (tys. zł) 1 138 1 164 1 159 1 126
EBITDA (tys. zł) 10 411 5 616 6 370 11 917
Aktywa (tys. zł) 135 569 119 319 129 029 169 643
Kapitał własny (tys. zł)* 77 010 80 428 73 937 82 341
Liczba akcji (tys. szt.) 10 164,750 10 164,750 10 164,750 10 300,000
Zysk na akcję (zł) 0,762 0,337 0,419 0,816
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,576 7,912 7,274 7,994
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej