pb.pl
3,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Polwax S.A. (PWX)

Wyniki finansowe - POLWAX

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 IV Q 2012 II Q 2013 III Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 67 938
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 7 411
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 6 903
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 5 602
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 696
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 8 107
Aktywa (tys. zł) 108 327 115 435 97 391 129 755
Kapitał własny (tys. zł)* 57 360 37 045 40 948 44 549
Liczba akcji (tys. szt.) 10 000,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,560
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,736 3,705 4,095 4,455
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej