pb.pl
0,1500 zł
0,00% 0,0000 zł
Lark.pl SA (LRK)

Informacje o spółce - LARK

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka specjalizuje się w cyfrowych technologiach kartograficznych z wykorzystaniem systemów GIS i GPS. Obecnie skupia się na rynku medialnym i telekomunikacyjnym, skupia spółki działające w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Jana Pawła II 12
Kod: 00-124
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4831100
Fax: +48 22 4831101
Internet: www.mitsa.pl
Email: biuro@mitsa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Lark.pl SA
Prezes: Piechocki Andrzej
Sektor: sprzęt informatyczny
EKD: pozostała działalnośc usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana
Liczba akcji: 15 964 750
Zatrudnienie:
  • 0 (2017r.) - spółka
  • 23 (2016r.) - grupa
Audytor: Biuro Audytorsko-Rachunkowe Eurokonsulting sp. z o.o.
NIP: 5260210984
KRS: 0000011784
EKD: 63,99
Ticker GPW: LRK
ISIN: PLPPWK000014

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 2 394 712,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 15 964 750 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 483 934
Liczba głosów na WZA: 15 984 120 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 53,14%
Kapitał akcyjny: 166 033 400,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 8 642 334
Cena nominalna akcji: 10,40 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 54,67%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 46,86%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
MNI SA WZA 8 466 334 (53,03%) 8 466 334 (53,56%) 2015-11-30 MNI, ARN, HYP,
Lark.pl SA zakup akcji własnych 17 600 (0,11%) 176 000 (1,11%) 2011-12-08 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria I 81 407 123
0,00
1,04 0,00 135 811 597
141 244 060,88
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-26
2011-06-13
podwyższenie kapitału seria I 9 390 000
0,00
1,04 0,00 145 196 597
151 004 460,88
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-14
2011-06-13
zmiana firmy z MIT Mobile Internet Technology SA na Lark.pl SA 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-15
seria A - akcje założycielskie 1991-05-09 258 800
517 600,00
2,00 2,00 258 800
517 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1991-11-30
seria B - podmioty współpracujące 1994-09-28 17 500
140 000,00
2,00 8,00 590 356
1 180 712,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - pracownicy, Zarząd 1994-09-28 14 800
29 600,00
2,00 2,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-12-22
1995-06-01
1996-01-10
seria B - pracownicy, Zarząd, wybrani inwestorzy 1994-09-28 299 066
2 392 528,00
2,00 8,00
KDPW:
KRS:
GPW:


renominacja 1995-05-22
3,00 590 356
1 771 068,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1995-06-01
split 1:3 1996-06-28
1,00 1 771 068
1 771 068,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-07-11
1996-09-01
seria C - prawo poboru 2:1 1996-06-28 885 000
10 620 000,00
1,00 12,00 2 657 000
2 657 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-08-14
1996-12-23
1997-02-24
umorzenie akcji 1997-04-27 -31 309
1,02 2 625 293
2 677 798,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-07-09
umorzenie akcji 2000-08-18 -45 000
1,04 2 580 293
2 683 504,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-10-11
seria D - subemitent usługowy (oferta menedżerska) zawiadomienie 2001-03-26 570 000
12 426 000,00
1,04 21,80 3 150 293
3 276 304,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-05-14
2003-12-08
seria E - prawo poboru 2:1 2004-12-23 1 030 793
6 184 758,00
1,04 6,00 4 181 086
4 348 329,44
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-05-12
2005-05-10
seria F - prawo poboru 1:10 2006-12-29 41 810 860
83 621 720,00
1,04 2,00 45 991 946
47 831 623,84
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-09-04
2007-09-17
seria G - subskrypcja prywatna za udziały w Neotel Communications Polska Sp.z o.o. z i Długie Rozmowy SA 2007-11-22 3 466 667
15 600 001,50
1,04 4,50 49 458 613
51 436 957,52
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-05-16
2008-06-14
zmiana firmy na MIT Mobile Internet Technology SA 2009-12-18 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-02
seria I - subskrypcja prywatna za waranty subskrypcyjne serii A 2010-01-14 98 917 226
201 791 141,04
1,04 2,04 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna 2010-01-14 4 945 861
0,00
1,04 0,00 54 404 474
56 580 652,96
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-05-31
2011-06-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii H 2011-03-16 -5 000
0,00
1,04 0,00 135 806 597
141 238 860,88
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-14
seria J - MNI SA zmieniona uchwałą WZA z 04.12.2012 2011-12-14 14 451 007
46 676 752,61
1,04 3,23 159 647 604
166 033 508,16
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-21
renumeracja akcji: seria A, B i C 2015-06-02 0
0,00
10,40 10,40 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 150:15 2015-06-02 0
0,00
10,40 0,00 15 964 750
166 033 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-10
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-06-02 -104
0,00
1,04 0,00 159 647 500
166 033 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-10
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-11-30 -7
0,00
10,40 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 10:1 2015-11-30 0
0,00
10,40 0,00 15 964 750
166 033 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-10
zmiana oznaczenia akcji: seria A, B i C 2015-11-30 0
0,00
10,40 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-12-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-02-24 Split 10:1
2007-02-19 Prawo poboru 1:10
2006-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2006-07-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2005-03-23 Prawo poboru 2:1
2002-09-03 Asymilacja po konwersji
2002-01-03 Asymilacja po konwersji
2001-12-04 Asymilacja po konwersji
2000-10-03 Asymilacja po konwersji
1999-11-03 Asymilacja po konwersji
1999-10-04 Asymilacja po konwersji
1999-04-06 Asymilacja po konwersji
1998-12-02 Asymilacja po konwersji
1998-11-03 Asymilacja po konwersji
1998-10-02 Asymilacja po konwersji
1998-08-04 Asymilacja po konwersji
1998-07-02 Asymilacja po konwersji
1998-06-02 Asymilacja po konwersji
1998-04-02 Asymilacja po konwersji
1998-03-03 Asymilacja po konwersji
1998-02-03 Asymilacja po konwersji
1998-01-06 Asymilacja po konwersji
1997-12-02 Asymilacja po konwersji
1997-11-04 Asymilacja po konwersji
1997-10-02 Asymilacja po konwersji
1997-08-04 Asymilacja po konwersji
1997-06-03 Asymilacja po konwersji
1997-04-02 Asymilacja po konwersji
1997-02-24 Asymilacja akcji seria C
1996-09-10 Prawo poboru 2:1
1996-09-10 Prawo poboru 2:1
1996-09-02 Split 1:3
1996-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1996-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1996-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
1996-05-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Piechocki Andrzej Prezes Zarządu 2017-06-08 HYPERION - Prezes Zarządu
MNI - Prezes Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kocemba Karolina Przewodniczący RN 2016-11-07 MNI - Członek RN
Guziejko, Przemysław Piotr Sekretarz RN 2016-11-07 MNI - Członek RN
HYPERION - Członek RN
Nocuń Marek Członek RN 2017-06-08 MNI - Członek RN
Południkiewicz Marek Członek RN 2017-06-08 HYPERION - Członek RN
Odżga-Szypulska, Beata Członek RN 2017-06-08 HYPERION - Członek RN