pb.pl
0,8000 zł
-1,72% -0,0140 zł
Procad SA (PRD)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PROCAD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 13 339 13 204 11 328 12 559
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -278 336 202 -110
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 21 391 155 -66
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -382 288 -22 -48
Amortyzacja (tys. zł) 113 96 217 178
EBITDA (tys. zł) -165 432 419 68
Aktywa (tys. zł) 24 217 27 633 25 514 27 016
Kapitał własny (tys. zł)* 19 115 19 403 19 381 19 333
Liczba akcji (tys. szt.) 9 019,000 9 019,000 9 019,000 9 019,000
Zysk na akcję (zł) -0,042 0,032 -0,002 -0,005
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,119 2,151 2,149 2,144
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej