pb.pl
1,5300 zł
2,00% 0,0300 zł
Procad SA (PRD)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PROCAD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 11 328 12 559 16 050 14 214
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 202 -110 -2 697 104
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 155 -66 -2 671 140
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -22 -48 -2 649 89
Amortyzacja (tys. zł) 217 178 256 265
EBITDA (tys. zł) 419 68 -2 441 369
Aktywa (tys. zł) 25 514 27 016 23 581 23 582
Kapitał własny (tys. zł)* 19 381 19 333 16 684 16 773
Liczba akcji (tys. szt.) 9 019,000 9 019,000 9 019,000 9 019,000
Zysk na akcję (zł) -0,002 -0,005 -0,294 0,010
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,149 2,144 1,850 1,860
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej