pb.pl
1,4900 zł
0,00% 0,0000 zł
Procad SA (PRD)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PROCAD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2007 III Q 2007 IV Q 2007 I Q 2008
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 7 510 7 521 12 498 9 102
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 -40 699 246
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 58 54 555 379
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 50 41 439 305
Amortyzacja (tys. zł) 114 108 121 114
EBITDA (tys. zł) 111 68 820 360
Aktywa (tys. zł) 19 410 0 21 744 20 883
Kapitał własny (tys. zł)* 15 429 0 16 058 16 363
Liczba akcji (tys. szt.) 9 019,000 9 019,000 9 019,000 9 019,000
Zysk na akcję (zł) 0,006 0,005 0,049 0,034
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,711 0,000 1,780 1,814
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej