pb.pl
1,5300 zł
2,00% 0,0300 zł
Procad SA (PRD)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PROCAD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 287 13 709 13 339 13 204
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 249 340 -278 336
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 304 328 21 391
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 205 178 -382 288
Amortyzacja (tys. zł) 176 171 113 96
EBITDA (tys. zł) 425 511 -165 432
Aktywa (tys. zł) 25 476 27 755 24 217 27 633
Kapitał własny (tys. zł)* 19 319 19 497 19 115 19 403
Liczba akcji (tys. szt.) 9 019,000 9 019,000 9 019,000 9 019,000
Zysk na akcję (zł) 0,023 0,020 -0,042 0,032
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,142 2,162 2,119 2,151
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej