pb.pl
1,5300 zł
2,00% 0,0300 zł
Procad SA (PRD)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PROCAD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 10 435 10 843 12 520 13 967
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 116 394 736 828
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 106 426 832 863
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 72 324 506 510
Amortyzacja (tys. zł) 191 185 176 172
EBITDA (tys. zł) 307 579 912 1 000
Aktywa (tys. zł) 23 086 23 204 23 333 26 752
Kapitał własny (tys. zł)* 17 774 18 098 18 604 19 114
Liczba akcji (tys. szt.) 9 019,000 9 019,000 9 019,000 9 019,000
Zysk na akcję (zł) 0,008 0,036 0,056 0,057
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,971 2,007 2,063 2,119
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej