pb.pl
1,5300 zł
2,00% 0,0300 zł
Procad SA (PRD)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PROCAD

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 238 12 139 15 096 11 481
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -437 99 1 167 -125
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -299 92 1 051 -145
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -222 19 645 -68
Amortyzacja (tys. zł) 158 156 155 150
EBITDA (tys. zł) -279 255 1 322 25
Aktywa (tys. zł) 21 799 23 459 24 056 23 621
Kapitał własny (tys. zł)* 17 105 17 124 17 770 17 702
Liczba akcji (tys. szt.) 9 019,000 9 019,000 9 019,000 9 019,000
Zysk na akcję (zł) -0,025 0,002 0,072 -0,008
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,897 1,899 1,970 1,963
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej