pb.pl
0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Próchnik SA (PRC)

Wyniki finansowe - PROCHNIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 13 081 10 198 7 877 1 209
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -49 021 -3 655 -3 893 -1 132
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -49 611 -4 273 -4 644 -1 026
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -52 215 -4 281 -4 548 -1 018
Amortyzacja (tys. zł) 554 558 378 0
EBITDA (tys. zł) -48 467 -3 097 -3 515 -1 132
Aktywa (tys. zł) 28 164 24 055 13 523 12 773
Kapitał własny (tys. zł)* -14 340 -18 621 -33 460 -34 323
Liczba akcji (tys. szt.) 53 425,666 53 425,666 53 425,666 53 425,666
Zysk na akcję (zł) -0,977 -0,080 -0,085 -0,019
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,268 -0,349 -0,626 -0,642
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej