pb.pl
0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Próchnik SA (PRC)

Wyniki finansowe - PROCHNIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 15 446 11 333 15 961 13 973
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -5 864 -1 885 -5 064 -2 614
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -6 017 -2 260 -7 268 -3 031
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -5 189 -2 299 -6 698 -3 292
Amortyzacja (tys. zł) 548 544 696 647
EBITDA (tys. zł) -5 316 -1 341 -4 368 -1 967
Aktywa (tys. zł) 76 481 80 264 70 193 68 582
Kapitał własny (tys. zł)* 43 195 47 891 40 147 36 855
Liczba akcji (tys. szt.) 47 025,389 53 425,666 53 425,666 53 425,666
Zysk na akcję (zł) -0,110 -0,043 -0,125 -0,062
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,919 0,896 0,751 0,690
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej