pb.pl
0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
Próchnik SA (PRC)

Wyniki finansowe - PROCHNIK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 14 934 12 296 15 540 13 197
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 472 -34 1 508 391
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 63 -322 1 733 82
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 261 774 1 562 46
Amortyzacja (tys. zł) 296 474 452 415
EBITDA (tys. zł) 768 440 1 960 806
Aktywa (tys. zł) 68 818 71 752 72 967 75 764
Kapitał własny (tys. zł)* 46 499 47 919 47 630 47 658
Liczba akcji (tys. szt.) 47 025,389 47 025,389 47 025,389 47 025,389
Zysk na akcję (zł) 0,006 0,016 0,033 0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,989 1,019 1,013 1,013
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej