pb.pl
16,4500 zł
0,00% 0,0000 zł
Prochem SA (PRM)

Wyniki finansowe - PROCHEM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 41 314 27 054 26 636 28 869
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 483 218 -179 6 548
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 792 -133 819 6 321
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 160 889 -47 6 300
Amortyzacja (tys. zł) 607 532 481 506
EBITDA (tys. zł) -876 750 302 7 054
Aktywa (tys. zł) 159 820 145 204 148 361 159 506
Kapitał własny (tys. zł)* 88 195 88 599 89 050 95 477
Liczba akcji (tys. szt.) 3 895,000 3 895,000 3 895,000 3 895,000
Zysk na akcję (zł) -0,555 0,228 -0,012 1,617
Wartość księgowa na akcję (zł) 22,643 22,747 22,863 24,513
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej