pb.pl
11,0000 zł
-6,78% -0,8000 zł
Private Equity Managers (PEM)

Informacje o spółce - PEMANAGER

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów w funduszach alternatywnych private equity, w tym w funduszami venture capital. zarządza aktywami poprzez własne towarzystwo funduszy inwestycyjnych – MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (MCI TFI), w modelu funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Plac Europejski 1
Kod: 00-844
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5407380
Fax:
Internet: www.privateequitymanagers.pl
Email: office@pemanagers.eu

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Private Equity Managers SA
Prezes: Czechowicz Tomasz
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 3 423 769
Zatrudnienie:
  • 20 (2015r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
NIP: 5252493938
KRS: 0000371491
EKD: 64,20
Ticker GPW: PEM
ISIN: PLPREQM00011

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 37 661 459 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 3 423 769 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 339 628
Liczba głosów na WZA: 3 423 769 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,34%
Kapitał akcyjny: 3 423 769,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 2 339 628
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 68,34%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 31,66%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
MCI Management sp. z o.o. ZWZ 1 296 159 (37,86%) 1 296 159 (37,86%) 2019-06-28 -
Smorszczewski Cezary wraz z CKS Inwestycje sp. z o.o. 386 505 (11,29%) 386 505 (11,29%) 2018-12-21 -
MCI Capital SA ZWZ 379 043 (11,07%) 379 043 (11,07%) 2019-06-28 -
AMC III Moon BV NWZ 277 921 (8,12%) 277 921 (8,12%) 2017-01-09 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria G 62 326
0,00
1,00 0,00 3 423 769
3 423 769,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria F 26 389
0,00
1,00 0,00 3 361 443
3 361 443,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-28
seria A - założycielskie 2010-10-28 100 000
100 000,00
1,00 1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-11
2011-11-25
2015-04-09
seria B - subskrypcja prywatna 2011-11-08 500 000
500 000,00
1,00 1,00 600 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-11
2011-11-21
2015-04-09
seria C - subskrypcja prywatna 2012-01-12 5 056 000
10 112 000,00
1,00 2,00 5 656 000
5 656 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-11
2012-03-06
2015-04-09
seria D - subskrypcja prywatna 2012-03-13 7 250 000
7 250 000,00
1,00 1,00 12 906 000
12 906 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-11
2012-04-17
2015-04-09
seria E - subskrypcja prywatna 2012-05-17 4 439 561
88 791 220,00
1,00 20,00 17 345 561
17 345 561,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-03-11
2012-06-06
2015-04-09
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-12-18 -14 010 507
0,00
1,00 0,00 3 335 054
3 335 054,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-31
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B1-B5 2014-03-31 333 506
19 213 280,66
1,00 57,61 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2014-03-31 166 752
9 606 582,72
1,00 57,61 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne 2015-02-07 5 850
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2016-05-23 82 200
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-10-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,93 zł
2018-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,93 zł
2017-11-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,93 zł
2017-09-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,93 zł
2016-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,41 zł
2016-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,00 zł
2016-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,41 zł
2016-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,00 zł
2015-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 12,04 zł
2015-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 12,04 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Czechowicz Tomasz Prezes Zarządu 2016-12-07 MCI - Prezes Zarządu
HOOPLAPL - Przewodniczący RN
ABCDAT - Członek RN
ATM - Członek RN
Ogryczak Ewa Wiceprezes Zarządu 2014-05-27 MCI - Wiceprezes Zarządu
Konopiński Krzysztof Członek Zarządu 2015-01-01 IAI - Członek RN
ABCDAT - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Grendowicz, Mariusz Cezary Przewodniczący RN 2014-01-01 ATM - Przewodniczący RN
GTC - Członek RN
ARCTIC - Członek RN
GETINOBL - Członek RN
MCI - Członek RN
Dubiński Jarosław Wiceprzewodniczący RN 2014-01-01 MCI - Przewodniczący RN
GETBACK - Członek RN
Hutten-Czapski Franciszek Członek RN 2014-01-01 -
Głębocki Przemysław Członek RN 2015-01-01 - Członek RN
FLUCAR - Członek RN
ATM - Członek RN
Czapski Piotr Członek RN 2018-06-28 MCI - Wiceprzewodniczący RN
HTLSTREF - Członek RN