pb.pl
9,7800 zł
-8,17% -0,8700 zł
Private Equity Managers (PEM)

Wyniki finansowe - PEMANAGER

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 931 12 388 14 581 12 517
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 892 4 299 3 185 3 732
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 418 3 836 2 718 3 255
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 826 2 621 1 752 2 034
Amortyzacja (tys. zł) 57 58 95 68
EBITDA (tys. zł) 4 949 4 357 3 280 3 800
Aktywa (tys. zł) 108 389 110 735 117 011 120 214
Kapitał własny (tys. zł)* 41 946 44 690 36 568 38 805
Liczba akcji (tys. szt.) 3 423,769 3 423,769 3 423,769 3 423,769
Zysk na akcję (zł) -0,825 0,766 0,512 0,594
Wartość księgowa na akcję (zł) 12,251 13,053 10,681 11,334
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej