pb.pl
10,2000 zł
-4,23% -0,4500 zł
Private Equity Managers (PEM)

Wyniki finansowe - PEMANAGER

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 10 893 11 624 11 112 11 985
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 824 4 662 3 922 4 719
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 375 4 757 2 920 4 821
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 176 4 460 3 115 2 666
Amortyzacja (tys. zł) 10 174 92 55
EBITDA (tys. zł) 4 834 4 836 4 014 4 774
Aktywa (tys. zł) 109 144 111 543 115 107 118 718
Kapitał własny (tys. zł)* 45 911 52 409 46 634 44 438
Liczba akcji (tys. szt.) 3 423,769 3 423,769 3 423,769 3 423,769
Zysk na akcję (zł) 1,220 1,303 0,910 0,779
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,409 15,307 13,621 12,979
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej