pb.pl
1,4850 zł
-6,01% -0,0950 zł
Yolo SA (YOL)

Wyniki finansowe - YOLO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 508 763 405 673
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 378 1 545 -2 080 -2 250
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 600 5 250 -1 801 -1 984
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 40 952 2 088 -2 979 -2 641
Amortyzacja (tys. zł) 195 165 155 144
EBITDA (tys. zł) -1 183 1 710 -1 925 -2 106
Aktywa (tys. zł) 219 123 203 789 201 643 116 117
Kapitał własny (tys. zł)* 157 471 159 341 156 355 105 773
Liczba akcji (tys. szt.) 19 700,000 19 779,890 19 779,890 19 779,890
Zysk na akcję (zł) 2,079 0,106 -0,151 -0,134
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,993 8,056 7,905 5,348
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej