pb.pl
1,4850 zł
-6,01% -0,0950 zł
Yolo SA (YOL)

Wyniki finansowe - YOLO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 473 437 187 793
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 532 -1 034 -1 487 -1 065
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 551 -1 048 -1 535 -1 081
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 518 259 1 603 1 607
Amortyzacja (tys. zł) 294 272 227 208
EBITDA (tys. zł) -1 238 -762 -1 260 -857
Aktywa (tys. zł) 171 878 173 440 166 977 167 593
Kapitał własny (tys. zł)* 112 824 113 076 114 596 116 490
Liczba akcji (tys. szt.) 19 700,000 19 700,000 19 700,000 19 700,000
Zysk na akcję (zł) 0,026 0,013 0,081 0,082
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,727 5,740 5,817 5,913
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej