pb.pl
1,5800 zł
6,40% 0,0950 zł
Yolo SA (YOL)

Wyniki finansowe - YOLO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 14 236 12 852 8 159 9 772
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 792 3 362 1 651 1 798
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 102 1 599 184 108
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 102 1 599 179 98
Amortyzacja (tys. zł) 208 230 246 237
EBITDA (tys. zł) 2 000 3 592 1 897 2 035
Aktywa (tys. zł) 192 012 192 981 172 734 171 860
Kapitał własny (tys. zł)* 112 899 112 135 112 303 112 268
Liczba akcji (tys. szt.) 19 700,000 19 700,000 19 700,000 19 700,000
Zysk na akcję (zł) 0,005 0,081 0,009 0,005
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,731 5,692 5,701 5,699
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej