pb.pl
1,5800 zł
0,00% 0,0000 zł
Yolo SA (YOL)

Wyniki finansowe - YOLO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 393 13 255 15 288 10 836
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 762 2 421 5 654 1 748
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 755 945 3 663 -298
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 755 945 3 663 -298
Amortyzacja (tys. zł) 196 7 966 -7 558 212
EBITDA (tys. zł) 2 958 10 387 -1 904 1 960
Aktywa (tys. zł) 192 395 194 104 200 552 192 280
Kapitał własny (tys. zł)* 108 378 109 433 113 096 112 798
Liczba akcji (tys. szt.) 19 700,000 19 700,000 19 700,000 19 700,000
Zysk na akcję (zł) 0,038 0,048 0,186 -0,015
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,501 5,555 5,741 5,726
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej